Site logo

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojeluvertailu - Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun vertailu


Tietoaineiston yhteenvedosta

Lastensuojelun tietoja Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa vuodesta 2008 alkaen. Tiedot on järjestetty välilehdille vuosien mukaan (jokaisesta vuodesta kaikkien kaupunkien tiedot)...

Lähde: Kuuden suurimman kaupungin lastensuojeluvertailu

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Formaatti XLSX
Aikasarja alkaa 2008-01-01
Aikasarjan tarkkuus