Oulun kaupungin lastensuojelun asiakasmäärät - Lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä


Oulun kaupungin lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä. Tieto on saatavilla hyvinvointialueittain ja hyvinvointikeskuksittain.

Additional Information

Field Value
Format XLSX