Oulun kaupungin lastenneuvoloiden käynnit - Neuvolakäyntien lukumäärät lääkärille ja terveydenhoitajalle

26.6.2019

Datan kuvaus

Aineisto sisältää lastenneuvolakäynnit Oulussa, tiedot jaettu terveydenhoitaja- ja lääkärikäynteihin.

Lähde: Oulun kaupungin lastenneuvoloiden käynnit

Additional Information

Field Value
Format XLSX
Julkaistu 27.05.2017
Päivitetty 26.06.2019
Aikasarja alkaa 2003-12-31
Aikasarjan tarkkuus