Site logo

Oulun kaupungin vanhusten kotihoidon asiakkaat ja omaishoidontuki - Oulun kaupungin vanhusten kotihoidon asiakkaat ja omaishoidontuki 2011-2015


Tietoaineiston yhteenvedosta

Aineisto sisältää kotipalvelun piirissä olleet kotitaloudet, kotisairaanhoidon asiakkaat vuosittain sekä omaishoidontuen määrän vuosittain.

Lähde: Oulun kaupungin vanhusten kotihoidon asiakkaat ja omaishoidontuki

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Formaatti XLSX