Site logo

Kuuden suurimman kaupungin vanhustenpalvelujen vertailu - Kuuden suurimman kaupungin vanhustenpalvelujen vertailu


Från sammanfattningen av detta dataset

Vanhuspalvelujen sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon asiakasmäärät, suoritteet ja kustannukset Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa vuodesta 2004 alkaen. Kuuden suurimman kaupungin...

Källa: Kuuden suurimman kaupungin vanhustenpalvelujen vertailu

Mer information

Fält Värde
Format XLSX
Tidsserien börjar 2004-01-01