Päätökset, linjaukset, esitteet

Oulun kaupungin päätökset ja ohjeistukset

Tietohallinnon ohjeistus tietovarantojen avaamiseen – Oulun kaupunki, Tietohallinto 14.6.2016

Oulun kaupungin tietoaineistojen avaaminen avoimena datana – Kaupunginhallituksen päätös 29.3.2016

Kuutoskaupunkien yhteiset ohjeistukset

Avoimet ja yhtenevät rajapinnat – Avain digitaalisiin palveluihin  Kuutoskaupunkien rajapintaesitteet 2.1.2017

Kuutoskaupungeilta suositukset avoimista rajapinnoista 18.4.2016

Valtioneuvoston periaatepäätös

Valtioneuvoston periaatepäätös datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa 19.5.2016