Datan avaamisen käsikirja

Datan avaamisen käsikirja on 6Aika Avoin data ja rajappinnat -hankkeen projektipäällikön Katri Korpelan opinnäytetyö Oulun ammattikorkeakoulusta. Datan avaamisen käsikirja on tiivis, mutta selkeä paketti Oulun kaupungin avoimen datan jatkuvaa kehittämistä ja edistämistä varten. 6Aika Avoin data ja rajapinnat -kärkihanke on päättynyt, mutta kärkihankkeen hyvät käytännöt, työkalut ja toimintamallit pitää saada hallitusti ja kootusti käyttöön myös niille, jotka jatkavat avoimen datan toimintoja kärkihankkeen jälkeen Oulun kaupungilla.