Oulun kaupungin asukastupien kävijämäärät

Oulun kaupungin omistamien asukastupien tapahtumat ja kävijämäärät. Aineisto sisältää koonnin seka asukastupa kohtaiset tiedot:

Kävijämäärät - ruokailijat - kursseihin ja kerhoihin osallistujien määrä - tapahtumiin ja tilaisuuksiin osallistujien määrä - asiakaskoneiden käyttäjämäärä - ylijäämäruoan jakelu - muut kävijät

Palveluiden käyttäjämäärät - Kotiapupalvelu - muu palvelu - ompelupalvelu - ATK-apu - ATK-tuki tuvalla - vapaaehtoistyö

Data and Resources

Additional information

Published 10.05.2016
Updated 02.06.2021
Update frequency
Categories
Geographical coverage
Time series starts 2015
Time series ends 2020
License Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Source: Oulun kaupungin asukastupien kävijämäärät . The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 30.11.2022 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

License

Creative Commons Attribution 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus