Oulun kaupungin hyvinvointikeskusten, terveysasemien ja hyvinvointipisteiden sijainnit

Oulun kaupungin hyvinvointikeskusten, terveysasemien ja hyvinvointipisteiden toimipaikkojen sijaintipisteet ETRS-TM35FIN-koordinaatistossa (1.1.2020). Palvelupaikkojen ominaisuustietoina ovat niiden nimet, osoitteet, postinumerot, internet-osoitteet sekä hyvinvointialueet, johon ne kuuluvat. Aineisto on ladattavissa kolmessa eri paikkatietoformaatissa: MapInfo TAB, Esri Shapefile ja GeoJSON.

Data and Resources

Additional information

Published 21.02.2017
Updated 16.04.2020
Update frequency
Categories
Geographical coverage
License Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Source: Oulun kaupungin hyvinvointikeskusten, terveysasemien ja hyvinvointipisteiden sijainnit. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 23.09.2023 under the license Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus