Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuen vertailu - Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuen vertailu


From the dataset abstract

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki vuodesta 2005 alkaen. Toimeentulotuesta tarkastellaan sekä asiakkaita (kotitaloudet ja henkilöt) että kustannuksia. Koska toimeentulotuen tarve...

Source: Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuen vertailu

Additional Information

Field Value
Format XLSX
Time series starts 2005-01-01