Kuuden suurimman kaupungin vanhustenpalvelujen vertailu - Kuuden suurimman kaupungin vanhustenpalvelujen vertailu


From the dataset abstract

Vanhuspalvelujen sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon asiakasmäärät, suoritteet ja kustannukset Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa vuodesta 2004 alkaen. Kuuden suurimman kaupungin...

Source: Kuuden suurimman kaupungin vanhustenpalvelujen vertailu

Additional Information

Field Value
Format XLSX
Time series starts 2004-01-01