Oulun kaupungin henkilöstötietoja

Oulun kaupungin henkilöstömäärä, henkilöstömenot, toteutunut työpanos, terveysperusteiset poissaolot eriteltynä seuraavilla tasoilla: Oulun kaupunki yhteensä, peruskunta, hallintokunnat ja liikelaitokset.

Data and Resources

Additional information

Published 20.04.2016
Update frequency
Categories
Geographical coverage
License Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Source: Oulun kaupungin henkilöstötietoja. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 25.06.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

License

Creative Commons Attribution 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus