Oulun kaupungin mielenterveys- ja päihdetyön asiakas- ja käyntimäärät

Aineisto sisältää mielenterveys- ja päihdetyön avopalveluiden asiakasmäärät, käyntityypeittäin sekä asumis- ja laitospalveluiden asiakkaiden määrät.

Data and Resources

Additional information

Published 20.01.2017
Update frequency
Categories
Geographical coverage
License Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Source: Oulun kaupungin mielenterveys- ja päihdetyön asiakas- ja käyntimäärät. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 19.06.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

License

Creative Commons Attribution 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus