Site logo

Säännöllistä kotihoitoa saavat yli 75-vuotiaat Oulun kaupungissa

Säännöllistä kotihoitoa saavat yli 75-vuotiaat suhteessa yli 75-vuotiaaseen väestöön (%). Tieto on saatavilla Oulun kaupungista hyvinvointialueittain ja hyvinvointikeskuksittain.

Data and Resources

Additional information

Published 16.03.2016
Updated 21.11.2017
Update frequency
Geographical coverage
License Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Source: Säännöllistä kotihoitoa saavat yli 75-vuotiaat Oulun kaupungissa. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 10.08.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

License

Creative Commons Attribution 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Rating

(129)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus