Aktivitetsflöde - Oulun kaupungin toimeentulotuen asiakkaat ja maksetut tuet