Aktivitetsflöde - Oulun kaupungin vanhusten kotihoidon asiakkaat ja omaishoidontuki