Kuuden suurimman kaupungin aikauissosiaalityö ja toimeentulotuki

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuen tietoja vuodesta 2005 alkaen. Toimeentulotuesta tarkastellaan sekä asiakkaita (kotitaloudet ja henkilöt) että kustannuksia.

Toimeentulotuki on ollut Kuusikko-työn alusta lähtien mukana vertailuissa. Toiminta alkoi kolmen pääkaupunkiseudun kaupungin kesken jo vuonna 1994, jolloin tehtiin ensimmäinen toimeentulotuen asiakasmäärien ja kustannusten vertailu vuoden 1993 tietojen pohjalta. Ensimmäinen viiden kaupungin toimeentulotukiraportti tehtiin vuoden 1995 tiedoista, kun Turku ja Tampere tulivat työskentelyyn mukaan. Varsinaiseen Kuusikkoon päästiin vuonna 2005, kun Oulukin osallistui toimeentulotukivertailuihin.

Vuonna 2011 kuutoskaupungit julkaisivat ensimmäisen kuuden suurimman kaupungin aikuissosiaalityön raportin. Aikuissosiaalityön raporteissa on keskitytty muita Kuusikko-raportteja enemmän toimintaympäristön, toimintatapojen sekä asiakaskunnan kuvailemiseen. Vuoden 2019 raporttiin on nostettu aiempaa enemmän myös numeerista tietoa. Aikuissosiaalityön valtakunnallisen määritelmän puuttuessa ja aikuissosiaalityön rakenteiden ja prosessien välisten kuntakohtaisten eroavaisuuksien vuoksi, saatavissa oleva tieto ei kuitenkaan aina ole täysin vertailukelpoista kuntien kesken.

Perustoimeentulotuen myöntämisen ja maksatuksen siirryttyä Kelalle vuonna 2017, aiemmin erillisinä raportteina julkaistut aikuissosiaalityön ja toimeentulotuen raportit on yhdistetty yhdeksi julkaisuksi. Aikuissosiaalityön ja toimeentulotuen raportit ovat syntyneet kuuden suurimman kaupungin aikuissosiaalityön asiantuntijatyöryhmän yhteistyönä.

Kuutoskaupungit muodostuvat Suomen kuudesta väkiluvultaan suurimmasta kaupungista. Väestömäärän mukaisessa järjestyksessä kuutoskaupunkeihin kuuluvat Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku. Kuusikko-työryhmissä vertaillaan kaupunkien sosiaali- ja terveyspalveluja, työllisyyspalveluja sekä varhaiskasvatuspalveluja. Tiedot asiakasmääristä, suoritteista, henkilöstöstä ja kustannuksista on pääasiassa koottu kuntien omista tietojärjestelmistä ja tilinpäätöksistä. Kaupunkien asiantuntijat sopivat tiedonkeruulle mahdollisimman yhdenmukaiset määritelmät ja toteuttavat tiedonkeruun käytännössä.

Data och resurser

Mer information

Förvaltare Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Administratörens webbplats http://kuusikkokunnat.fi/
Källa Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala, Espoon sosiaali- ja terveystoimi, Vantaan sosiaali- ja terveystoimi, Turun hyvinvointitoimiala, Tampereen hyvinvointipalvelut sekä Oulun hyvinvointipalvelut
Publicerad 25.09.2014
Uppdaterad 24.06.2021
Uppdateringsfrekvens
Kategorier
Områden
Tidsserien börjar 2005-01-01
License Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Kuuden suurimman kaupungin aikauissosiaalityö ja toimeentulotuki. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot and the original author is Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala, Espoon sosiaali- ja terveystoimi, Vantaan sosiaali- ja terveystoimi, Turun hyvinvointitoimiala, Tampereen hyvinvointipalvelut sekä Oulun hyvinvointipalvelut. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 2023-12-10 01:00:34.936416 under the license Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus