Oulun kaupungin baanaverkko eli pyöräilyn korkean laatutason väylät. Tyypillisessä baana-toteutuksessa pyöräväylää levennetään sekä jaetaan kävely ja pyöräilyliikenne omille väylän osilleen. Pyöräilylle tarkoitetulla väylän osalla on omat kaistat eri suuntaiselle liikenteelle. Aineisto sisältää jo toteutetut baana-väylät sekä suunnitteilla olevat uudet linjat ja niiden arvioidut toteutusvuodet.

Data och resurser

Mer information

Publicerad 28.05.2020
Uppdaterad 28.05.2020
Uppdateringsfrekvens
Grupper
Områden
License Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Oulun kaupungin pyöräilyn baanaverkko. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 10.06.2023 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

License

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus