Oulun kaupungin tietojärjestelmäluettelo

Tietojärjestelmäluettelo on Oulun kaupungin tietohallinnon kokoama kooste kaupungin järjestelmistä. Tietojärjestelmäluettelo ei sisällä kaupungilla pilotti- tai testikäytössä, tai muiden organisaatioiden ylläpitämiä järjestelmiä. Mukava ei ole myöskään tietoturvakriittisiä tietojärjestelmiä. Mikäli samasta järjestelmästä on useita instansseja näkyy se tietojärjestelmäluettelossa vain kerran.

Tietojärjestelmistä on julkaistu seuraavat tiedot: Tietojärjestelmä, Tietojärjestelmän kutsumanimi, Tietojärjestelmää käyttävät yksiköt, Tarkoitus, Toimittaja, Sijainti

Data och resurser

Mer information

Publicerad 22.12.2016
Uppdaterad 06.04.2023
Uppdateringsfrekvens
Kategorier
Områden
License Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Oulun kaupungin tietojärjestelmäluettelo. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 26.02.2024 under the license Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus