Oulun kaupungin ympäristöohjelman mittarit

Oulun kaupungin ympäristöohjelman mittarit. Mittaristo on uusiutunut vuonna 2019 ja uuden mittariston mukaisia seurantalukuja päivitetään Oulun kaupungin ympäristöohjelman mittarit Excel-tiedoston tauluihin. Vuoteen 2018 saakka tietoja kerättiin Oulun kaupungin ekologisen kestävyyden indikaattorit Excel-tiedostoon. Siinä tiedot ovat vuosien 2007-2012 osalta vanhan Oulun mukaisia (ennen kuntaliitoksia) ja vuodesta 2013 alkaen uuden Oulun mukaisia.

Ympäristöohjelma on yksi kaupunkistrategian Oulu 2026 toteuttamisohjelmista. Ohjelman tavoitteena on hyvän ympäristön tilan säilyttäminen ja kaupungin elinvoimaisuuden tukeminen. Ympäristöohjelman lähtökohtana ovat kaupunkistrategian painopisteet ja niissä esitetyt linjaukset sekä kaupungin sopimukset ja sitoumukset ympäristöasioiden edistämiseksi. Sitoumusten taustalla on kansallisia ja kansainvälisiä sopimuksia ja säädöksiä, joiden tavoitteet ja toimenpiteet ovat yhteneviä kaupungin toiminnan kanssa.

Data och resurser

Mer information

Publicerad 15.03.2017
Uppdaterad 27.04.2021
Uppdateringsfrekvens
Grupper
Områden
License Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Oulun kaupungin ympäristöohjelman mittarit. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 30.11.2022 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

License

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus