Site logo

Säännöllistä kotihoitoa saavat yli 75-vuotiaat Oulun kaupungissa - Säännöllistä kotihoitoa saavat yli 75-vuotiaat Oulussa


Från sammanfattningen av detta dataset

Säännöllistä kotihoitoa saavat yli 75-vuotiaat suhteessa yli 75-vuotiaaseen väestöön (%). Tieto on saatavilla Oulun kaupungista hyvinvointialueittain ja hyvinvointikeskuksittain.

Källa: Säännöllistä kotihoitoa saavat yli 75-vuotiaat Oulun kaupungissa

Additional Information

Field Value
Format XLSX