Oulun kaupungin alueelta on tuotettu eri aikoina ja eri alueilta useita ortoilmakuvia. Ortoilmakuva on oikaistu ilmakuva, joka kuvaa maanpintaa kohtisuoraan ilmasta katsottuna eli siitä on poistettu kameran kuvaprojektion ja maaston korkeusvaihteluiden aiheuttamat vääristymät. Ortoilmakuvia jaetaan Oulun kaupungin WMS-palvelussa avoimena datana. Vanhin mustavalkoinen kuva-aineisto on vuodelta 1939. Mustavalkoista kuva-aineistoa Oulujoen suiston ja Oulun keskustan osalta on saatavilla myös vuosilta 1947, 1965 ja 1980. Värillistä ortoilmakuvamosaiikkia on saatavilla lähinnä Kanta-Oulun alueelta vuosilta 1990, 1999, 2004, 2009, 2012, 2017 ja 2018. Alueelliselta laajuudelta suppeampia ilmakuvia on jaossa Ylikiimingistä (2007), Haukiputaalta (2010), Kiimingistä (2013) ja Yli-Iistä (2013). Värillisten ja mustavalkoisten ilmakuvien lisäksi saatavilla on vuoden 2012 väärävärikuva, joka kattaa kokonaan nykyisen Oulun maa-alueet. Ortoilmakuvien maastoresoluutio vaihtelee eri vuosien aineistojen välillä ollen 5-50 cm.

Ylläpitokoordinaatistona ETRS-GK26FIN (EPSG: 3133), mutta aineisto voidaan projektoida myös muihin koordinaatistoihin. Voit tarkistaa tuetut koordinaatistot rajapintapalvelun GetCapabilities-dokumentista. Saat aineiston paikkatieto-ohjelmistoon hyödynnettäväksi URL-osoitteen (https://e-kartta.ouka.fi/TeklaOgcWeb/WMS.ashx) avulla.

HUOM! Oulun kaupungin WMS-palvelussa on avoimina aineistoina asemakaava, opaskartta ja ilmakuvat. Muut WMS-aineistot eivät ole tällä hetkellä avoimia eli niiden käyttö edellyttää tunnuksia.

Data and Resources

Additional information

Administrator Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Maa ja mittaus
Published 20.02.2017
Update frequency
Categories
Collections
Geographical coverage
Time series starts 1939
License Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Source: Oulun kaupungin ilmakuvat. The maintainer of the dataset is Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Maa ja mittaus. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 31.10.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

License

Creative Commons Attribution 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus