Oulun kaupungin alueelta on tuotettu eri aikoina ja eri alueilta useita ortoilmakuvia. Ortoilmakuva on oikaistu ilmakuva, joka kuvaa maanpintaa kohtisuoraan ilmasta katsottuna eli siitä on poistettu kameran kuvaprojektion ja maaston korkeusvaihteluiden aiheuttamat vääristymät. Ortoilmakuvia jaetaan Oulun kaupungin WMS-palvelussa avoimena datana. Vanhin mustavalkoinen kuva-aineisto on vuodelta 1939. Mustavalkoista kuva-aineistoa Oulujoen suiston ja Oulun keskustan osalta on saatavilla myös vuosilta 1947, 1965 ja 1980. Värillistä ortoilmakuvamosaiikkia on saatavilla lähinnä Kanta-Oulun alueelta vuosilta 1990, 1999, 2004, 2009, 2012, 2017 ja 2018. Alueelliselta laajuudelta suppeampia ilmakuvia on jaossa Ylikiimingistä (2007), Haukiputaalta (2010), Kiimingistä (2013) ja Yli-Iistä (2013). Värillisten ja mustavalkoisten ilmakuvien lisäksi saatavilla on vuoden 2012 väärävärikuva, joka kattaa kokonaan nykyisen Oulun maa-alueet. Ortoilmakuvien maastoresoluutio vaihtelee eri vuosien aineistojen välillä ollen 5-50 cm.

Ylläpitokoordinaatistona ETRS-GK26FIN (EPSG: 3133), mutta aineisto voidaan projektoida myös muihin koordinaatistoihin. Voit tarkistaa tuetut koordinaatistot rajapintapalvelun GetCapabilities-dokumentista. Saat aineiston paikkatieto-ohjelmistoon hyödynnettäväksi URL-osoitteen (https://e-kartta.ouka.fi/TeklaOgcWeb/WMS.ashx) avulla.

HUOM! Oulun kaupungin WMS-palvelussa on avoimina aineistoina asemakaava, opaskartta ja ilmakuvat. Muut WMS-aineistot eivät ole tällä hetkellä avoimia eli niiden käyttö edellyttää tunnuksia.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Maa ja mittaus
Julkaistu 20.02.2017
Päivitystiheys
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Aikasarja alkaa 1939
License Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Oulun kaupungin ilmakuvat. Aineiston ylläpitäjä on Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Maa ja mittaus. Aineisto on ladattu Dataportaali -palvelusta 27.10.2020 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

License

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus