Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Oulun kaupungin ylläpitämää Oulun kaupungin dataportaali -verkkosivustoa. Sivuston osoite on data.ouka.fi.

Seloste on laadittu 22.9.2020.

Sivustoa koskevat lainsäädökset

Saavutettavuutta edellyttää laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019).

Tämä sivusto on julkaistu aiemmin kuin 23.9.2018. Sivuston tulee täyttää lain edellyttämät saavutettavuuden vaatimukset 23.9.2020 päättyvän siirtymäajan jälkeen.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG v2.0 -ohjeistuksen tasojen A ja AA mukaisesti lukuun ottamatta seuraavia tiedossa olevia puutteita.

Ei-saavutettava sisältö ja niiden korjaus

Tässä osiossa mainittu sisältö ei vielä täytä kaikkia lain asettamia saavutettavuusvaatimuksia.

Sivuston keskusteluelementissä (Disqus) on saavutettavuusongelmia otsikkotasojen, kuvien alt-tekstien sekä aria-roolien osalta. Koska Disqus on kolmannen osapuolen tekemä ja ylläpitämä valmis elementti, Oulun kaupunki ei pysty korjaamaan sen saavutettavuusongelmia. Jos saavutettavuusongelmat korjataan Disqusin puolesta, päivitetään korjaukset myös Oulun kaupungin dataportaaliin.

Kaikki Ajankohtaista-osion artikkelit eivät ole saavutettavia. Artikkeleista puuttuu etenkin kuvien alt-tekstejä ja artikkelien taitossa on myös paikoittain käytetty taulukoita. Artikkelien otsikkotasoissa saattaa olla epäjohdonmukaisuuksia. Artikkelien saavutettavuusongelmat korjataan mahdollisimman pian.

Osa palvelun lomakkeista ei ole täysin saavutettavia. Joidenkin lomakkeiden toimintojen käyttäminen ruudunlukijalla tai näppäinkomennoin on haastavaa ja joissain tapauksissa mahdotonta.

Datojen englannin- ja ruotsinkielisissä kuvausteksteissä sekä ruotsinkielisissä käyttöliittymäteksteissä on puutteita. Puuttuvia käännöksiä ei ole merkitty erikielisiksi.

Tässä listatut puutteet pyritään korjaamaan vuoden 2021 aikana.

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske tiettyjä sisältöjä

Oulun kaupungin dataportaalin sisällön muodostaa suurelta osin datan avaajien tuottama sisältö eli tietoaineistot. Nämä tietoaineistot ovat ns. kolmannen osapuolen sisältöjä, joita Oulun kaupunki ei voi muokata saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi. Oulun kaupunki voi kuitenkin ohjeistaa ja perehdyttää datan avaajia tuottamaan saavutettavia sisältöjä.

Kaikki dataa avanneet organisaatiot eivät ole julkaisseet tietoa tietoaineistoistaan ruotsiksi tai englanniksi. Nämä kuvaukset ovat ns. kolmannen osapuolen sisältöjä, joita Oulun kaupunki ei voi muokata saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi.

Joillekin palveluun lisätyille tietoaineistoille, kuten esimerkiksi WMS- ja WFS-muotoisille karttadatoille tai CSV-muotoisille taulukkodatoille on lisätty esikatselunäkymiä. Esikatselut eivät ole saavutettavia. Nämä esikatselunäkymät ovat ns. kolmannen osapuolen sisältöjä, joita Oulun kaupunki ei voi muokata saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi.

Saavutettavuuden arviointi

Saavutettavuus on tarkistettu ulkopuolisen asiantuntijan suorittamana auditointina sekä itsearviona.

Saavutettavuus on tarkistettu sivuston ja sisällön ohjelmallisella saavutettavuustarkistuksella sekä manuaalisesti.

Arviointityökalujen raportoimat epäkohdat on tarkastettu ja tarvittaessa korjattu.

Saavutettavuusselosteen päivittäminen

Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan tekniikan tai sisällön muuttuessa. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten yhteydessä tai vähintään kerran vuodessa.

 

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi

Anna palautteesi verkkolomakkeella tai

Lähetä sähköpostia osoitteeseen AvoinData(at)ouka.fi

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle sähköpostitse. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

 

Verkkosivut: www.saavutettavuusvaatimukset.fi

Sähköpostiosoite: saavutettavuus(at)avi.fi

Puhelinnumero vaihde 0295 016 000