Oulun kaupungin lasten päivähoidon asiakasmäärät

Aineisto sisältää Oulun kaupungin lasten päivähoidon asiakasmäärät. Sisältäen kunnalliset päiväkodit, kunnalliset perhepäivähoidossa olevat, yksityisessä tuetussa päivähoidossa olevat sekä kotihoidon tukea saaneet lapset.

Data and Resources

Additional information

Published 23.01.2017
Update frequency
Categories
Geographical coverage
License Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Source: Oulun kaupungin lasten päivähoidon asiakasmäärät. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 13.06.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

License

Creative Commons Attribution 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus