Oulun kaupungin lasten päivähoidon asiakasmäärät

Aineisto sisältää Oulun kaupungin lasten päivähoidon asiakasmäärät. Sisältäen kunnalliset päiväkodit, kunnalliset perhepäivähoidossa olevat, yksityisessä tuetussa päivähoidossa olevat sekä kotihoidon tukea saaneet lapset.

Data och resurser

Mer information

Publicerad 23.01.2017
Uppdateringsfrekvens
Grupper
Områden
License Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Oulun kaupungin lasten päivähoidon asiakasmäärät. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 26.01.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

License

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus