Oulun kaupungin lastenneuvoloiden käynnit

Aineisto sisältää lastenneuvolakäynnit Oulussa, tiedot jaettu terveydenhoitaja- ja lääkärikäynteihin.

Data and Resources

Additional information

Published 05.01.2017
Categories
Geographical coverage
License Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Source: Oulun kaupungin lastenneuvoloiden käynnit. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 06.03.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

License

Creative Commons Attribution 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus