Oulun kaupungin lastenneuvoloiden käynnit - Neuvolakäyntien lukumäärät lääkärille ja terveydenhoitajalle

26.6.2019

From the dataset abstract

Aineisto sisältää lastenneuvolakäynnit Oulussa, tiedot jaettu terveydenhoitaja- ja lääkärikäynteihin.

Source: Oulun kaupungin lastenneuvoloiden käynnit

Additional Information

Field Value
Format XLSX
Published 27.05.2017
Updated 26.06.2019
Time series starts 2003-12-31