Oulun kaupungin julkiseksi merkityt palautteet seuraavilta palvelualueilta: asuminen ja ympäristö, sosiaali- ja terveyspalvelut, päivähoito ja koulutus, kulttuuri, liikunta ja ulkoilu, kiinteistöhoito, ateria- ja puhtauspalvelut sekä yleinen palaute.

Data and Resources

Additional information

Published 15.02.2017
Update frequency
Categories
Data collections
Geographical coverage
License Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Source: Oulun kaupungin palauterajapinta. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 2023-12-10 17:35:47.782660 under the license Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus