Oulun kaupungin julkiseksi merkityt palautteet seuraavilta palvelualueilta: asuminen ja ympäristö, sosiaali- ja terveyspalvelut, päivähoito ja koulutus, kulttuuri, liikunta ja ulkoilu, kiinteistöhoito, ateria- ja puhtauspalvelut sekä yleinen palaute.

Data and Resources

Additional information

Published 15.02.2017
Update frequency
Categories
Collections
Geographical coverage
License Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Source: Oulun kaupungin palauterajapinta. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 30.11.2022 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

License

Creative Commons Attribution 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus