Oulun kaupungin julkiseksi merkityt palautteet seuraavilta palvelualueilta: asuminen ja ympäristö, sosiaali- ja terveyspalvelut, päivähoito ja koulutus, kulttuuri, liikunta ja ulkoilu, kiinteistöhoito, ateria- ja puhtauspalvelut sekä yleinen palaute.

Data och resurser

Mer information

Publicerad 15.02.2017
Uppdateringsfrekvens
Grupper
Datainsamlingar
Områden
License Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Oulun kaupungin palauterajapinta. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 27.03.2023 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

License

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus