Aineistot sisältää Oulun kaupungin tilinpäätöksen ja talousarvion tuloslaskelman. Tiedot sisältävät sekä peruskunnan että liikelaitosten ja rahastojen sisäiset ja ulkoiset tulot ja menot. Sisäiset tapahtumat erotellaan ulkoisista liiketapahtumista aineistoon sisältyvällä kumppanikoodeilla tai sisäisellä tilillä. Toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista ja ennustetta säännöllisesti kuukausittain vähintään kaupunginvaltuuston asettamien sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden tarkkuudella.

Data and Resources

Additional information

Published 15.12.2016
Categories
Geographical coverage
License Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Source: Oulun kaupungin tulot ja menot. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 29.09.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

License

Creative Commons Attribution 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus