Aineistot sisältää Oulun kaupungin tilinpäätöksen ja talousarvion tuloslaskelman. Tiedot sisältävät sekä peruskunnan että liikelaitosten ja rahastojen sisäiset ja ulkoiset tulot ja menot. Sisäiset tapahtumat erotellaan ulkoisista liiketapahtumista aineistoon sisältyvällä kumppanikoodeilla tai sisäisellä tilillä. Toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista ja ennustetta säännöllisesti kuukausittain vähintään kaupunginvaltuuston asettamien sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden tarkkuudella.

Data och resurser

Mer information

Publicerad 15.12.2016
Kategorier
Områden
License Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Oulun kaupungin tulot ja menot. The dataset has been downloaded from Dataportaali service on 04.10.2023 under the license Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus