22.3.2019

Från sammanfattningen av detta dataset

Asemakaava on yleiskaavaan pohjautuva yksityiskohtainen alueidenkäytön suunnitelma, joka luo edellytykset rakennusten, katujen ja yleisten alueiden rakentamiselle. Oulun kaupungin...

Källa: Oulun kaupungin asemakaava

Additional Information

Field Value
Format WMS
Publicerad 22.03.2019
Koordinatsystem Ylläpitokoordinaatistona ETRS-GK26FIN (EPSG: 3133), mutta aineisto voidaan projektoida myös muihin koordinaatistoihin.