Site logo

22.3.2019


Datan kuvaus

Asemakaava on yleiskaavaan pohjautuva yksityiskohtainen alueidenkäytön suunnitelma, joka luo edellytykset rakennusten, katujen ja yleisten alueiden rakentamiselle. Oulun kaupungin...

Lähde: Oulun kaupungin asemakaava

Additional Information

Field Value
Format WMS
Julkaistu 22.03.2019
Koordinaatisto Ylläpitokoordinaatistona ETRS-GK26FIN (EPSG: 3133), mutta aineisto voidaan projektoida myös muihin koordinaatistoihin.