Site logo

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuen vertailu - Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuen vertailu


Tietoaineiston yhteenvedosta

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki vuodesta 2005 alkaen. Toimeentulotuesta tarkastellaan sekä asiakkaita (kotitaloudet ja henkilöt) että kustannuksia. Koska toimeentulotuen tarve...

Lähde: Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuen vertailu

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Formaatti XLSX
Aikasarja alkaa 2005-01-01
Aikasarjan tarkkuus