Site logo

Kuuden suurimman kaupungin vanhustenpalvelujen vertailu - Kuuden suurimman kaupungin vanhustenpalvelujen vertailu


Tietoaineiston yhteenvedosta

Vanhuspalvelujen sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon asiakasmäärät, suoritteet ja kustannukset Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa vuodesta 2004 alkaen. Kuuden suurimman kaupungin...

Lähde: Kuuden suurimman kaupungin vanhustenpalvelujen vertailu

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Formaatti XLSX
Aikasarja alkaa 2004-01-01
Aikasarjan tarkkuus