Kuuden suurimman kaupungin vanhustenpalvelujen vertailu - Kuuden suurimman kaupungin vanhustenpalvelujen vertailu


Datan kuvaus

Vanhuspalvelujen sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon asiakasmäärät, suoritteet ja kustannukset Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa vuodesta 2004 alkaen. Kuuden suurimman kaupungin...

Lähde: Kuuden suurimman kaupungin vanhustenpalvelujen vertailu

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Formaatti XLSX
Aikasarja alkaa 2004-01-01
Aikasarjan tarkkuus