Kävelijöiden ja pyöräilijöiden määrät Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen laskentapisteiden ja liikennevalolaitteiden kerääminä. Tiedot toimitetaan GraphQL-rajapinnan välityksellä. Tietoja voi tarkastella laskentapistekohtaisesti neljännestunti-tunti-päivä-viikko-kuukausi-vuosi -rytmityksellä. Tiedot päivittyvät rajapintaan kerran vuorokaudessa eli kuluvan vuorokauden tiedot ovat tarkasteltavissa seuraavana päivänä.

Tämän tietoaineiston latauslinkki johtaa ohjesivulle, johon on kuvattu Oulunliikenteen tarjoamat pyöräilyä ja kävelyä koskevat julkiset GraphQL-rajapinnat. Dokumentissa on ohjeistettu esimerkkikyselyt Oulun seudun pyöräilijä- ja kävelijälaskurilistauksen tuottamisesta sekä yksittäisen laskurin keräämien havaintotietojen tarkastelusta. Yksittäisen tietyn laskurin keräämiä tietoja voi tarkastella vaihtamalla laskurin yksilöivä tunnus kyselyn id-riville. Kyselyyn voi määritellä halutun aikaikkunan begin ja end-riveille syötettävien ajankohtien mukaan, ja tietojen rytmityksen voi valita step-riville sen mukaan, halutaanko listata tiedot neljännestunti-, tunti-, päivä-, kuukausi- vai vuosikohtaisesti (_15m|hour|day|week|month|year). Ohjeistettujen esimerkkihakujen tekeminen onnistuu internetselaimella.

Oulunliikenne.fi -palvelu tarjoaa vapaasti ja ilman veloitusta ajantasaista liikennetietoa Oulun seudulta. Rajapintojen yleiset käyttöoikeusehdot https://wp.oulunliikenne.fi/avoin-data/rajapintojen-kayttooikeusehdot/.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Julkaistu 01.01.2015
Päivitetty 15.04.2020
Päivitystiheys
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Kävelijöiden ja pyöräilijöiden määrät Oulussa. Aineisto on ladattu Dataportaali -palvelusta 19.04.2024 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Avoimuusaste

(0 / 5)

comments powered by Disqus