Site logo

Oulun kaupungin lasten päivähoidon asiakasmäärät - Oulun kaupungin lasten päivähoidon asiakasmäärät 2011-2015


Datan kuvaus

Aineisto sisältää Oulun kaupungin lasten päivähoidon asiakasmäärät. Sisältäen kunnalliset päiväkodit, kunnalliset perhepäivähoidossa olevat, yksityisessä tuetussa päivähoidossa olevat...

Lähde: Oulun kaupungin lasten päivähoidon asiakasmäärät

Additional Information

Field Value
Format XLSX