Oulun kaupungin toimeentulotuen asiakkaat ja maksetut tuet - Oulun kaupungin toimeentulotuen asiakkaat ja maksetut tuet

20.1.2017

Datan kuvaus

Aineisto sisältää toimeentulotukea saaneiden perheiden määrät sekä euromäärät vuosittain.

Lähde: Oulun kaupungin toimeentulotuen asiakkaat ja maksetut tuet

Additional Information

Field Value
Format XLSX
Julkaistu 20.01.2017
Aikasarja alkaa 2003-12-31
Aikasarjan tarkkuus