Euroopan komissiolta asetus avoimen datan arvokkaista tietoaineistoista

Euroopan komissio on antanut täytäntöönpanoasetuksen liittyen direktiiviin avoimesta datasta ja julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä. Avoimen datan direktiivillä tavoitellaan yleisesti julkisen sektorin tietovarantojen avaamisen yhdenmukaistamista ja tehostamista.

Katso lisätietoja Valtiovarainministeriön uutisesta.