Oulun liikenteen avointa dataa on helppoa tarkastella

Oulu tarjoaa useita autoliikennettä sekä pyöräilyä ja kävelyä koskevia rajapintoja käyttöön avoimena datana. Näiden aineistojen rajapintakielenä on GraphQL, joka on alun perin Facebookin kehittämä avoimen lähdekoodin formaatti. Autoliikennettä koskien on avattu kaikkiaan seitsemän avointa rajapintaa. Pääset tutkimaan rajapintojen kautta esimerkiksi Oulun pysäköintitalojen ajantasaisia tilatietoja, katsomaan Oulun alueen liikennekameroiden ottamia tuoreimpia valokuvia ajokelistä tai tutkimaan liikenteen automaattisten mittauspisteiden (LAM-pisteet) tuottamaa havaintodataa. Kevyestä liikenteestä jaossa on rajapintoja mm. kevyenliikenteenväylien kunnossapitotietoihin sekä pyöräilijöiden ja kävelijöiden määriin eri ajankohtina. Näiden lisäksi Oulu jakaa joukkoliikenteen liikennöintiä koskevia aineistoja globaalien standardien mukaisissa formaateissa avoimena datana.

Avoimen datan kuvaukset ja rajapintalinkit on esitetty Oulun kaupungin dataportaalissa data.ouka.fi. Saat GraphQL-rajapinnan kautta jaettavan tiedon käyttöösi siihen tarkoitetuilla ohjelmistotyökaluilla tai vaihtoehtoisesti nettiselaimessa aukeavalla graafisella käyttöliittymällä osoitteesta https://api.oulunliikenne.fi/proxy/graphql.

Esimerkiksi pyöräilijä- ja kävelijämäärien laskentapisteiden ja niissä olevien sensoreiden tiedot saat listattua kopioimalla seuraavat rivit yllä mainitun osoitteen kautta aukeavaan käyttöliittymään, sen vasemman puoleiseen kenttään:

query GetAllEcoCounterSites {
ecoCounterSites {
id
siteId
name
lat
lon
domain
userType
timezone
interval
sens
channels {
id
siteId
name
domain
userType
timezone
interval
sens
}
}
}

Kopioimasi ja liittämäsi teksti tulee näkyville käyttöliittymään alla olevan kuvan mukaisesti vasemmanpuoleiseen kenttään. Klikkaa tämän jälkeen keskellä ylhäällä olevaa ”play”-painiketta, jonka jälkeen näet listan laskentapaikoista/-sensoreista käyttöliittymän oikeanpuoleisessa ikkunassa. Kiinnitä huomiota erityisesti ”siteId”- ja ”name”-riveiltä löytyviin merkkijonoihin. SiteId kertoo kunkin laskentapisteen yksilöivän tunnuksen. Name puolestaan määrittelee sen, laskeeko sensori jalankulkijoita vai pyöräilijöitä, ja kumpaan suuntaan (Oulun keskustaan päin vai keskustasta poispäin) liikkuvia henkilöitä lasketaan. Esimerkiksi Ouluhallin laskentapisteen alla olevat ”name”-arvot tarkoittavat seuraavaa: JK_OUT = jalankulkijat keskustasta, JK_IN = jalankulkijat keskustaan, PP_OUT = polkupyöräilijät keskustasta, PP_IN = polkupyöräilijät keskustaan. Määrittelytekstit vaihtelevat laskentapisteittäin sen mukaan mikä taho toimii laskentapisteen ylläpitäjänä. Laskentapisteiden koordinaatit löytyvät ”lat” ja ”lon” riveiltä WGS84-projektiossa.

Kävelijöiden ja pyöräilijöiden laskentapisteitä koskevien tietojen listaaminen nettiselaimessa toimivalla käyttöliittymällä

Yksittäisen laskentapisteen rekisteröimät laskentatiedot saat tulostettua alla olevan esimerkkikyselyn avulla. Kopioi siis sen rivit jälleen selaimessa käytössäsi olevan käyttöliittymän vasemman puoleiseen kenttään ja klikkaa ”play”-painiketta.

query GetEcoCounterSiteData {
ecoCounterSiteData(
id: ”102000647”
domain: Oulu_kaupunki,
step: hour,
begin: ”2020-04-28T00:00:00″
end:”2020-04-28T23:00:00”
) {
date
counts
}
}

Tämä kysely tuottaa laskentatiedot Ouluhallin laskentapisteestä keskustan suuntaan liikkuvien kävelijöiden määrästä tunneittain tilastoituna 28.4.2020 klo 00:00-24:00. Huomaa, että aikaleima ilmoittaa ajat UTC ±0 aikavyöhykkeen mukaisina.

Vaihtamalla kyselyyn id-riville lainausmerkkien sisään jonkin toisen laskentapisteen tunnuksen saat tuotettua havaintotiedot kyseisestä laskentapaikasta. Huomioi silloinkin, että jalankulkijat ja pyöräilijät sekä liikkumisen suunta on määritelty eri yksilöivien siteId-tunnusten taakse. Muuttamalla step-rivillä olevan hour-tekstin toiseksi aikayksiköksi (_15m|hour|day|week|month|year), saat listattua havaintomäärät tuntien sijaan 15-minuutin, päivän, viikon kuukauden tai vuoden aikaikkunassa ilmoitettuna. Begin- ja end-riveille pääset syöttämään omat määrityksesi haluamallesi aikaikkunalle.

Yksittäisen laskurin keräämien tietojen tarkastelu nettiselaimessa toimivalla käyttöliittymällä

Voit tarkastella laskentapisteiden sijainteja ja laskentapisteiden tuottamia havaintotietoja myös hyvin käyttäjäystävällisen karttakäyttöliittymän avulla Oulunliikenne.fi verkkosivuilla. Voit tarkastella siellä graafeja tunneittain, päivittäin, viikoittain tai kuukausittain (ks. alla oleva kuva). Edellä esitetyillä kyselyillä pääset kuitenkin tarkastelemaan aineistoa suoraan rajapinnasta omilla määrityksilläsi, ja voit tietenkin toteuttaa paljon tehokkaampaa tietojen hakua siihen tarkoitetuilla ohjelmistotyökaluilla. Ja vastaavalla logiikalla voit tarkastella lukuisten muiden GraphQL-rajapinta-aineistojen tietoja Oulun liikenteestä. Käy siis tutustumassa Oulun kaupungin avoimen datan portaalissa data.ouka.fi saatavilla oleviin aineistoihin, ja jos olet kiinnostunut sovelluskehityksestä, ideoi uusia käyttötarkoituksia datojen hyödyntämiseen!

Graafinen esitys kävelijöiden määristä Oulunliikenne.fi -verkkosivulla